Yarışma Şartları
SERİMYA
ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ
XII. ORTAOKULLAR ARASI ULUSAL MATEMATİK YARIŞMASI
------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. AMAÇ 
Evrensel bir dil olan Matematik’in öğrencilere sevdirilmesi, bu alanda daha ileri çalışmalar yapabilecek gençler arasında tanışma, bilgi ve tecrübe paylaşımına katkıda bulunulması, yetenekli olanların teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi.
 
B. YARIŞMA ŞARTLARI
1.      Bu yarışmaya, 2013-2014 eğitim – öğretim yılında Türkiye Geneli ortaokulların 8. sınıfına devam eden öğrenciler katılabilirler.
2.      Her kurum, kurum tarafından belirlenecek 8. sınıfta okuyan öğrenciler arasından Devlet Okulları en fazla 7 öğrenci ile, Özel Okullar ise en fazla 5 öğrenci ile bu yarışmaya katılabilir. (1’den fazla okulu olan özel okullar toplamda 5 öğrenci ile katılabilir.)
3.      “Serimya Yarışması” bilgi içeriği bakımından ortaokul 8. sınıfları esas olmakta olup zorluk düzeyi, matematikte özel yetenekleri keşfetme amacı doğrultusundadır.
Bu sınav gerek içerik gerekse düzeyi bakımından, ortaokul öğrencilerinin girdiği diğer seçme ve giriş sınavlarından farklı olduğu bilinmelidir.
4.      Yarışmayla ilgili örnek sorular okulumuzun Internet sitesinden temin edilebilir.
5.      Yarışma tek oturumdan oluşmakta olup “çoktan seçmeli test” şeklinde olacaktır. 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Özel Okul ve Devlet Okullarının soruları farklı olacaktır.
Yarışmada 30 soru sorulacak, yarışmacılara toplam 150 dakika süre verilecektir.
Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, bağlı oldukları ortaokuldan başvuru yapacaklardır.
6.      Yarışmaya katılmak isteyen okullar, İnternet sitemizden online başvuru yapacaklardır. Başvuru; 1 Mart 2014 ve 24 Mart 2014 tarihleri arasıdır. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
7.      Katılım formunda belirtilen öğrencilerin yarışmaya katılmaması durumunda yerine başka bir öğrenci giremez.
8.      Yarışmaya katılan öğrencilerimizin, rehber öğretmenlerin ve yarışmaya gelen öğrenci velilerinin konaklama, kahvaltı ve öğle yemeği Özel Servergazi Eğitim Kurumları tarafından karşılanacaktır. (Yarışmaya katılan öğrencilere, rehber öğretmeni veya velisi refakat edebilir.)
9.      Konaklamak isteyenler, başvuru esnasında belirtmesi gerekmektedir.
10.   Yarışmaya katılacak öğrenciler nüfus cüzdanını veya resimli ve onaylı öğrenci belgesini yanlarında getirmek zorundadırlar. Kimlik belgesi olmayan öğrenciler yarışmaya katılamazlar.
11.   Yarışmada cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanımına müsaade edilmez.
12.   Aynı şirkete (kuruma) bağlı olan Özel Servergazi Ortaokulu ve Özel Servergazi Sabiha Süt Ortaokulu öğrencilerinin yarışma sonuçları değerlendirmeye alınmaz.

Şartnameyi tüm detayları ile PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
MEB Onayını PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.